acs

PANDEMIA – SYSTEMY INFORMATYCZNE CHRONIĄ

Informatyzacja szpitali to nie tylko HIS i telemedycyna

acs

W godzinach próby zauważamy rzeczy ważne i sprawy naprawdę istotne. Wydarzenia pierwszych miesięcy 2020 stają się dla wielu impulsem do przewartościowania – krytycznej analizy sposobu w jaki codziennie wykonujemy naszą pracę. Zostaliśmy zmuszeni do zmiany zachowań. Do pracy zdalnej, do rygorystycznego przestrzegania i dokumentowania procedur. Nie tylko medycznych – także higieny szpitalnej, utrzymania infrastruktury i aparatury, żywienia...

acs

Pandemia, którą przeżywamy jest dla nas zdarzeniem wyjątkowym, ale jest także zjawiskiem naturalnym, powtarzalnym, choć na szczęście rzadkim. Na zachowanie wirusów mamy znikomy wpływ. Musimy być stale gotowi. Dziś globalny kryzys zdrowotny daje nam okazję by lepiej przygotować się na tego typu zdarzenia, po to by ograniczyć ich dramatyczne skutki.

acs

Mamy pod ręką narzędzia znacząco zwiększające bezpieczeństwo funkcjonowania szpitali, bezpieczeństwo personelu i pacjentów.Jednak - dotychczas - praktycznie z nich nie korzystamy.

  • Plany higieny i nadzorowanie jakości ich realizacji (iffmGIS.pl)
  • Dokumentowanie procedur związanych z prawidłowym korzystaniem i higieną sprzętu i wyrobów medycznych od łóżek po aparaturę (iffmGIS.pl)
  • Gospodarowanie pomieszczeniami i sprzętem – narzędzia do śledzenia i dokumentowania w naszym szpitalu stanu wszystkiego i wszędzie (iffmGIS.pl)
  • Nadzór nad wykonywaniem dezynfekcji pomieszczeń, mebli i urządzeń (iffmGIS.pl)
  • Bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury szpitala – dostaw energii, gazów medycznych, procedur gospodarowania odpadami (iffmGIS.pl)
  • Bezpieczeństwo żywienia (ACS4food.pl)
  • Centralna dietetyka pozwalająca na zdalną pracę (ACS4food.pl)
  • Centralne, zdalne zakupy i rozliczenia z kontrahentami (ACS4food.pl)
  • Nadzór nad prawidłowym przepływem materiałów przez magazyny (ACS4food.pl).